Manufaktura dla dzieci

Zajęcia ruchowe mające charakter ćwiczeń ogólnousprawniających, kształtujących podstawowe cechy motoryczne takie jak zwinność, gibkość, skoczność. Program ćwiczeń realizowany jest w oparciu o gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dzieci.

Dzieci podzielone są na 2 grupy wiekowe – dzieci przedszkolne oraz wczesnoszkolne. Dodatkowo, przed zakwalifikowaniem dziecka do grupy przeprowadzany jest wywiad zdrowotny pod kątem wad postawy kręgosłupa, klatki piersiowej, kończyn itp.
Zarówno wywiad, jak i same zajęcia prowadzi doświadczona fizjoterapeutka.

Korzyści z ćwiczeń w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym to przede wszystkim: poprawa postury, poprawa koordynacji ruchowej, interakcja z innymi dziećmi, świadomość własnego ciała, rozwijanie równowagi, rozwój mięśni oraz kości.

Zajęcia prowadzone w Klubie Manufaktura Fitnessu w terminach:

  • Poniedziałek 16:15
  • Wtorek 16:15

Zapraszamy!

Facebook